o CUW

UCHWAŁA NR XXXII/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE z dnia 30 września 2016 r.

powołuje do życia Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

 

Numery kont bankowych, na które można dokonywać wpłat z tytułu należności wobec Centrum Usług Wspólnych (CUW)  w Łochowie:

Bank Spółdzielczy w Łochowie

89 9233 0001 0000 4558 2000 0030

Script logo