Informacja o wynikach egzaminów gimnazjalnych, osiągnięciach przedmiotowych i sportowych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów za rok szkolny 2016/2017

Script logo