UCHWAŁA NR LIV/370/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łochów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

http://bip.gminalochow.pl/uchwala/1731/uchwala-nr-liv-370-2017

Script logo