UCHWAŁA NR LVI/383/2018 RM w Łochowie

W uchwale Nr XXXII/232/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie określenia zasad wspólnej obsługi w ramach samorządowej jednostki organizacyjnej ”Centrum Usług Wspólnych w Łochowie” § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:"Centrum prowadzi obsługę następujących jednostek budżetowych:
1) Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie;
2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu "Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie;
3) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łochowie;
4) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie;
5) Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach;
6) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie;
7) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku;
8) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie;
9) Samorządowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku".

http://bip.gminalochow.pl/uchwala/1796/uchwala-nr-lvi-383-2018

Script logo