ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO - CUW.ZC.20.2019 - Dostawa i montaż interaktywnych monitorów w placówkach oswiatowych gminy Łochów

Nr sprawy - CUW.ZC.20.2019

Zamawiający  - Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

Termin składania ofert mija 12.08.2019, godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. nr 14

Script logo