ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO - CUW.ZC.14.2019 - Zakup wyposażenia kuchni i zaplecza w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach

Nr sprawy - CUW.ZC.14.2019

Zamawiający  - Szkoła Podstawowa im.Wincentego Witosa w Gwizdałach

Tryb - Zapytanie cenowe

Rodzaj - Dostawa

Termin składania ofert mija 22.07.2019, godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. nr 14

Script logo