ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO - CUW.ZC.13.2019 - Zabudowa częci jadalnej - wydzielenie pomieszczenia w szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach

Nr sprawy - CUW.ZC.13.2019

Zamawiający  - Szkoła Podstawowa im.Wincentego Witosa w Gwizdałach

Tryb - Zapytanie cenowe

Rodzaj - Usługi

Termin składania ofert mija 18.07.2019, godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. nr 14

Script logo