ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO - CUW.ZC.06.2019 - Dostosowanie pomieszczeń szkolnych w szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie

Nr sprawy - CUW.ZC.04.2019

Zamawiający  - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie

Tryb - Zapytanie cenowe

Rodzaj - Usługi

Termin składania ofert mija 27.05.2019, godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. nr 14

Script logo