ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO - CUW.ZC.02.2019 - Wykonanie projektu przebudowy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łochowie

Nr sprawy - CUW.ZC.02.2019

Zamawiający  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łochowie

Tryb - Zapytanie cenowe

Rodzaj - Usługi

Termin składania ofert mija 24.04.2019, godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. nr 14

Script logo