ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO - CUW.ZC.11.2018 - Dostawa sprzętu TIK do placówek oświatowych Gminy Łochów

Nr sprawy - CUW.ZC.11.2018

Zamawiający  - Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

Tryb - Zapytanie cenowe

Rodzaj - Dostawa

Termin składania ofert mija 01.08.2018, godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. nr 14

Script logo