ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO - CUW.ZC.13.2018 - Remont dachu na budynku szkoły

Nr sprawy - CUW.ZC.13.2018

Zamawiający  - Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

Tryb - Zapytanie cenowe

Rodzaj - Usługi

Termin składania ofert mija 28.08.2018, godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. nr 14

Script logo