Zarządzenia i Uchwały

 • Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Łochowie

  w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Stypendialnego Gminy Łochów” dla wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów na terenie Gminy Łochów

 • Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Łochowie

  w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Łochowa oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium dla wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów na terenie Gminy Łochów

 • ZARZĄDZENIE NR 21/2019 BURMISTRZA ŁOCHOWA

  w sprawie ustalenia wzoru wniosku w związku z realizacją ”Lokalnego Programu Stypendialnego Gminy Łochów” dla wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów na terenie Gminy Łochów

 • ZARZĄDZENIE NR 22/2019 BURMISTRZA ŁOCHOWA

  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w związku z realizacją ”Lokalnego Programu Stypendialnego Gminy Łochów” dla wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów na terenie Gminy Łochów

 • Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Łochowa

  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów

 • Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrz Łochowa

  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów

 • Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Łochowa

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Uchwała nr LX/423/2018 RM w Łochowie

  Przyjmuje się "Program Stypendialny Gminy Łochów" dla uzdolnionych uczniów szkół
  podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów

 • UCHWAŁA NR LIV/370/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

  w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łochów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

 • UCHWAŁA NR LVI/383/2018 RM w Łochowie

  sprawie zmiany Uchwały NrXXXII/232/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie określenia zasad wspólnej obsługi  w ramach samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Łochowie”.

 • Uchwała nr XXXIX/273/2017 Rady Miejskiej w Łochowie

  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Script logo