ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO - CUW.ZC.8.2018 - Zakup i dostawa wyposażenia szatni do Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach

Nr sprawy - CUW.ZC.8.2018

Zamawiający  - Szkoła ..

Tryb - Zapytanie cenowe

Rodzaj - Dostawa

Termin składania ofert mija 03.06.2018, godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. nr 14

Script logo